Από όλα τα στάδια του Κύκλου Πώλησης, το Κλείσιμο θεωρείται το πιο σημαντικό κι αυτό στο οποίο ο κάθε Πωλητής/Πωλήτρια μαθαίνει να επικεντρώνει τις προσπάθειές του/της.  Έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ υπάρχουν ακόμα περισσότερες τεχνικές κλεισίματος που εγγυώνται 100% αποτέλεσμα.

  Όλα αυτά τα χρόνια, το Κλείσιμο απεικονίζονταν ως ένα πεδίο μάχης μεταξύ πολυμήχανων και γλυκομίλητων πωλητών εναντίον δύσκολών και μονίμως απαιτητικών πελατών.  Είναι όμως όντως τόσο δραματικά τα πράγματα;   

Στο βιβλίο τους «Closing» οι Christensen, Frontz και Susa υποστηρίζουν ότι: «Tο Κλείσιμο είναι η διαδικασία μιας επιτυχημένης λήψης απόφασης που συνέβη πολύ πριν από τη μέρα που το συμβόλαιο ανατέθηκε ή υπογράφηκε».  Επομένως, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έγινε ή προέκυψε ξαφνικά, αλλά θα πρέπει συνεχώς να θυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι είναι κομμάτι μιας διαδικασίας.  Έτσι, αν έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τα προηγούμενα στάδια, τότε το πετυχημένο Κλείσιμο, δηλαδή το «να πάρουμε τη δουλειά», θα πρέπει να είναι το φυσικό επακόλουθο.  Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι πώς ορίζουμε το «με επιτυχία».

Ο γκουρού των Πωλήσεων Anthony Iannarino λέει ότι: «Η αποτελεσματική πώληση σχετίζεται με την απόκτηση δεσμεύσεων».  Για να μπορέσουμε όμως να πάρουμε οποιαδήποτε δέσμευση από τον πελάτη, θα πρέπει πρωτίστως να δημιουργούμε Αξία καθ’ όλη τη διάρκεια του Κύκλου Πώλησης.  Άρα, το επιτυχημένο Κλείσιμο είναι το άμεσο αποτέλεσμα του κατά πόσο ο Πωλητής/Πωλήτρια έχει ή δεν έχει προσθέσει Αξία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης.

Ακόμα κι από την πρώτη επαφή με τον πελάτη, η Δημιουργία Αξίας είναι αυτή που εν τέλει θα μας φέρει την Πώληση κι όχι κάποιες εξεζητημένες τεχνικές κλεισίματος που ανήκουν πια στο παρελθόν.